Slijterij den Gouwenaar
Meer dan 500 bier

 

DISCLAIMER


Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Den Gouwen Aar deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden.

Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn.

 

Den Gouwen Aar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op haar website. Wijzigingen en correcties zijn derhalve voorbehouden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Den Gouwen Aar, welke geen eigendom zijn van Den Gouwen Aar, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Den Gouwen Aar. Hoewel Den Gouwen Aar uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Den Gouwen Aar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op haar website. Wijzigingen en correcties zijn derhalve voorbehouden.

 

Intellectuele eigendomsrechten:

De intellectuele eigendomsrechten op de verstrekte informatie, publicaties en gegevens op deze website komen toe aan Den Gouwen Aar. Niets uit deze website mag verveelvoudigd, overgedragen of openbaar gemaakt worden door middel van druk, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Den Gouwen Aar.

 

Privacybeleid

Den Gouwen Aar hanteert een stringent privacybeleid. Er mag bij de bezoekers van Den Gouwen Aar geen misverstand bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens. Wij verkopen uw informatie niet door en gebruiken het alleen voor gerichte zelf aangemelde informatie, e-mails en nieuwsbrieven. Uw privacy is gewaarborgd!

Volg ons op:


Op de hoogte blijven? Schrijf je in!